MOPS Skarżysko-Kamienna

Informacja o wyniku naboru

Informacja

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor w Dziale Dodatków Mieszkaniowych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 19 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze:  podinspektor w Dziale dodatków Mieszkaniowych w Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku--Kamiennej zatrudniona zostanie Pani Beata Kłębek zamieszkała w Skarżysku-Kamiennej.

 

U Z A S A D N I E N I E

Pani Beata Kłębek spełniła warunki formalne wymagane na stanowisku: podinspektor w Dziale Dodatków Mieszkaniowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną wykazała predyspozycje i umiejętności oraz doświadczenie, które pozwolą na prawidłowe wykonanie powierzonych zadań.

 

Pani Beata Kłębek uzyskała najwyższą liczbę punktów (142 pkt). Wykazała się szerokim zakresem posiadanej wiedzy, doświadczeniem i znajomością zagadnień z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych, dodatku energetycznym, kodeksu postępowania administracyjnego a także pożądanymi umiejętnościami interpersonalnymi.

 

 

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

 

mgr Bożena Bętkowska

 

 

 

 

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 16.03.2015 r.

 

Lista osób zakwalifikowanych

Skarżysko Kamienna, dn. 12.03.2015 r.

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do konkursu na stanowisko urzędnicze

PODINSPEKTOR W DZIALE DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej


1. Karolina Paszkiel-Nowak, zam.  Skarżysko Kamienna

2. Ewelina Marzec, zam. Skarżysko Kamienna

3. Sławomir Klimek, zam. Skarżysko Kamienna

4. Beata Kłębek, zam. Skarżysko Kamienna


Zapraszamy wyżej wymienione Osoby do rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w dniu 16 marca 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej ul. Sikorskiego 19 Skarżysko Kamienna (I piętro, pokój nr 3).

 

Zmiana godzin pracy

Informujemy,  iż z dniem 12.01.2015 r.  ulegają zmianie godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej.

Poniedziałki:  od  8.00 do 16.00

Wtorek - Piątek: od 7.30 do 15.30

Godziny pracy Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy, Działu Usług Specjalistycznych,

opiekunów oraz stołówek pozostają bez zmian.